Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα nellyshoes.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρείας NELLY A.E.

H NELLY A.E. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει τους όρους χρήσης σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Η NELLY A.E. αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας της nellyshoes.gr . Προστατεύεται δε από το ελληνικό και διεθνές πανευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτονόητο είναι οτι απαγορεύεται κάθε χρήση και για οποιοδήποτε σκοπό όπως αντιγραφή, downloading, παραποίηση, αναπαραγωγή, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας  ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της ιστοσελίδας κλπ. Τα διακριτικά της NELLY A.E. ή και της ηλεκτρονικής της ιστοσελίδας όπως εικόνες, λογότυπα, χρωματισμοί, ονόματα, λέξεις καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της NELLY A.E. ή και του nellyshoes.gr .